Αθανάσιος Σκορδάς

Κοινή συνεστίαση των Ρ.Ο. Κηφισιά-Πολιτεία και Ρ.Ο. Αμαρουσίου, με επίτιμο προσκεκλημένο και ομιλητή τον Υφυπουργό Ανάπτυξης κο. Αθανάσιο Σκορδά.