Βράβευση Ρ.Ο. Αμαρουσίου | Αθήνα 2016

Η 2470 περιφέρεια Δ.Ρ απονέμει βραβείο στο Ροταριανό Όμιλο Αμαρουσίου για το συνολικό τους έργο στις Λεωφόρους Δράσης του Ρόταρυ κατά το ροταριανό έτος 2015-2016.

Βραβείο Συνεδρίου 6-8 Μαίου 2016