Μνήμη Αντώνιου Καπίρη

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ροταριανού Ομίλου Αμαρουσίου συνήλθε εκτάκτως μετά το θλιβερό άγγελμα της επιστροφής στο Δημιουργό του Αντώνιου Καπίρη, πρώην Προέδρου και Ιδρυτικού μέλους του Ομίλου.

α π ο φ ά σ ι σ ε
– Να παραστεί αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου στην εξόδιο ακολουθία.
– Να υποβληθούν συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος.
– Να κατατεθεί στεφάνι στη μνήμη του.
– Να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στην παρούσα έκτακτη συνεδρίαση, όσο και στην πρώτη συνεστίαση του Ομίλου.
– Να κατατεθεί στη μνήμη του το ποσό των $ 1.000 υπέρ των ανθρωπιστικών σκοπών του Ροταριανού Ιδρύματος.
– Να επιδοθεί το παρόν ψήφισμα στην οικογένεια του εκλιπόντος και να δημοσιευθεί σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της πόλης μας.

Αμαρούσιο 25 Αυγούστου 2014

Ο Πρόεδρος
Νικόλαος Καράκος

Ο Γενικός Γραμματέας
Δημήτριος Κουρκουτάς