Πανελλήνιο Συνέδριο Rotaract | Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πειραιά 2014