Σαλβαράς Νικόλαος

Η εκδήλωση είχε ως κύριο ομιλητή τον κ. Σαλβαρά Νικόλαο, Διευθυντή της Μονάδος Ρομποτικής Ακτινοχειρουργικής Cyber Knife στο «Ιατρόπολις» του δήμου Χαλανδρίου. O Dr. Σαλβαράς, μέσω μίας εξαιρετικά ενδιαφέρουσας παρουσίασης, ανέλυσε τα οφέλη της σύγχρονης αναίμακτης επεμβατικής ιατρικής σε σύγκριση με την κλασική χειρουργική μέθοδο, καθώς και την εξέλιξη της Ρομποτικής Ακτινοχειρουργικής στην Ελλάδα.