Γενικά για το Ρόταρυ

Το Ρόταρυ είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο κοινοτικών εθελοντών.
Μια οργάνωση των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών ενωμένη σε όλον τον κόσμο, οι οποίοι παρέχουν ανθρωπιστική υπηρεσία, ενθαρρύνουν υψηλά ηθικά πρότυπα σε όλα τα επαγγέλματα και βοηθούν στην οικοδόμηση της καλής θέλησης και της ειρήνης στον κόσμο.

Με 33.000 Ομίλους σε περισσότερες από 200 χώρες και γεωγραφικές περιοχές, τα μέλη του Ρόταρυ εκτελούν ανθρωπιστικά προγράμματα που αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις του σήμερα όπως είναι η πείνα, η φτώχεια, ο αναλφαβητισμός και η προστασία του περιβάλλοντος.
Η ναυαρχίδα των προγραμμάτων του Ρόταρυ στοχεύει στην προστασία των παιδιών από την πολιομυελίτιδα και την εξάλειψη παγκοσμίως, της ασθένειας που προκαλεί παράλυση και κάποιες φορές τον θάνατο.

Τα μέλη των Ροταριανών Ομίλων αντιπροσωπεύουν τους ηγέτες των επαγγελμάτων και των επιχειρήσεων διεθνώς. Αυτά τα 1.2 εκατομμύρια των ανδρών και των γυναικών συνεισφέρουν χρόνο, εμπειρία και χρήμα για την υποστήριξη τοπικών και διεθνών προγραμμάτων, που βοηθούν ανθρώπους με ανάγκες και προάγουν την κατανόηση μεταξύ των πολιτισμών.

Το κύριο πρόγραμμα του Διεθνούς Ρόταρυ στοχεύει στην προστασία των παιδιών από την πολιομυελίτιδα και την εξάλειψή της παγκοσμίως.

Είναι επίσημος σύμβουλος του ΟΗΕ για ανθρωπιστικά και εκπαιδευτικά προγράμματα. Συνεργάζεται με διεθνείς οργανώσεις όπως την UNICEF, την UNESCO, τον παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το Κέντρο Καταπολέμησης Ειδικών Λοιμώξεων των Η.Π.Α. και πολλές μη κυβερνητικές οργανώσεις.

 

Οι αξίες μας οριοθετούν τον τρόπο που σκεπτόμαστε και δρούμε ως ροταριανοί.


Οι βασικές αξίες του Ρόταρυ αντιπροσωπεύουν τις αρχές που καθοδηγούν την κουλτούρα του οργανισμού, περιλαμβάνοντας και τι καθοδηγεί τις προτεραιότητες και τις ενέργειες των μελών μέσα στον οργανισμό. Οι αξίες είναι ένας αυξανόμενος σε σημασία συντελεστής στον στρατηγικό σχεδιασμό, διότι καθοδηγούν την πρόθεση και κατεύθυνση της ηγεσίας.

Οι 5 βασικές αξίες είναι: Η Προσφορά (Υπηρετείν), η Συναδέλφωση, η Διαφορετικότητα, η Ακεραιότητα και η Ηγεσία.

Προσφορά (Υπηρετείν): Πιστεύουμε ότι οι ενέργειες και τα προγράμματα της προσφοράς μας έχουν ως επακόλουθο μεγαλύτερη παγκόσμια κατανόηση και ειρήνη. Η προσφορά είναι κύριο στοιχείο της αποστολής μας. Μέσω των σχεδίων και πράξεων των Ομίλων, δημιουργούμε μια νοοτροπία προσφοράς σε όλο τον Οργανισμό μας που παρέχει μια άνευ προηγουμένου ικανοποίηση σε αυτούς που προσφέρουν – υπηρετούν.

Συναδέλφωση: Πιστεύουμε ότι οι μεμονωμένες προσπάθειες εστιάζουν σε μεμονωμένες ανάγκες, αλλά οι συνδυασμένες προσπάθειες υπηρετούν την ανθρωπότητα. Η δύναμη των συνδυασμένων προσπαθειών δεν γνωρίζει όρια, πολλαπλασιάζει τους πόρους και διευρύνει τις ζωές και τις προοπτικές μας. Η συναδέλφωση οδηγεί στην ανεκτικότητα και υπερβαίνει φυλετικά, εθνικά και άλλα όρια.

Διαφορετικότητα: Πιστεύουμε ότι το Ρόταρυ ενώνει διεθνώς όλους τους ανθρώπους κάτω από το ιδανικό της προσφοράς. Ενθαρρύνουμε τη διαφορετικότητα των ενασχολήσεων μεταξύ των μελών μας, καθώς και στις δράσεις μας και στην προσφορά μας. Ο Όμιλος που αντανακλά την επιχειρηματική και επαγγελματική κοινότητα κατέχει το κλειδί για το μέλλον.

Ακεραιότητα: Είμαστε αφοσιωμένοι και αποζητούμε την λογοδοσία από τους ηγέτες μας και τους συναδέλφους μας και για τα αποτελέσματα των προσπαθειών μας και για τις διαδικασίες που χρησιμοποιούμε για να επιτύχουμε τους στόχους μας. Είμαστε προσκολλημένοι σε υψηλά ηθικά και επαγγελματικά πρότυπα στην εργασία μας και τις προσωπικές σχέσεις. Είμαστε δίκαιοι και εκτιμούμε τον άλλον στις αλληλεπιδράσεις μας και ενσυνείδητα προσέχουμε τους πόρους που μας εμπιστεύονται.

Ηγεσία: Είμαστε μια παγκόσμια συναδέλφωση ατόμων που είναι ηγέτες στο πεδίο δράσης τους. Πιστεύουμε στη σπουδαιότητα της ανάπτυξης της ηγεσίας και στην ηγεσία ως ποιότητα για τα μέλη μας. Ως Ροταριανοί είμαστε ηγέτες στην εφαρμογή των βασικών μας αξιών.

Όλες αυτές οι βασικές αξίες αντικατοπτρίζονται στον Σκοπό του Ρόταρυ και στον Τετραπλό Έλεγχο, που χρησιμοποιούμε στη καθημερινή μας ζωή. Μας εμπνέουν να ενδυναμώνουμε και να υποστηρίζουμε το ιδανικό της προσφοράς, για την ανάπτυξη και συντήρηση υψηλών ηθικών προτύπων στις ανθρώπινες σχέσεις.

Αν θέλαμε να διατυπώσουμε τον Τετραπλό Ροταριανό Έλεγχο, τότε θα λέγαμε τα εξής:
Για όσα σκεπτόμαστε, λέμε ή πράττουμε:
1. Είναι ΑΛΗΘΕΙΑ?
2. Είναι ΔΙΚΑΙΟ για όλους όσους αφορά?
3. Προάγει την ΚΑΛΗ ΘΕΛΗΣΗ και τη ΦΙΛΙΑ?
4. Είναι ΩΦΕΛΙΜΟ σε όλους τους ενδιαφερόμενους?

 

Website: https://www.rotary.org/en