Ιστορία του ομίλου

Ο Ροταριανός Όμιλος Αμαρουσίου ιδρύθηκε την 16η Μαϊου 1995.

Πατρικός Όμιλος είναι ο Ροταριανός Όμιλος Κηφισιάς. Από τον Όμιλο αυτόν αποσπάστηκαν τα ιδρυτικά μέλη του Ομίλου Αμαρουσίου, οι Ροταριανοί Ματθαίος Αρταβάνης, και οι αείμνηστοι Άγγελος Κοτσαλίδης, Αντώνιος Καπίρης και Αθανάσιος Λιόλιος.

Την Ιδρυτική Χάρτα ο Όμιλος την έλαβε στις 16 Μαΐου 1995, ιδρυτικός Πρόεδρος ανέλαβε ο Ματθαίος Αρταβάνης και τα επόμενα χρόνια ακολούθησαν οι Άγγελος Κοτσαλίδης και Αντώνιος Καπίρης που έθεσαν και τις βάσεις της λειτουργίας του.

Τα μέλη του Ομίλου από την ίδρυσή του ήταν και είναι αξιόλογοι επιστήμονες, επιχειρηματίες και ανώτατα στελέχη μεγάλων επιχειρήσεων και Οργανισμών, κάτοικοι του Αμαρουσίου και των γειτονικών Δήμων.