Ροταριανός Όμιλος Αμαρουσίου

Γενικές Πληροφορίες

Ο Ροταριανός Όμιλος Αμαρουσίου ιδρύθηκε την Τρίτη 16 Μαΐου 1995.
Έκτοτε, οι συναντήσεις μας γίνονται τακτικά, δύο Δευτέρες κάθε μήνα, με εξαίρεση τον Αύγουστο.

Ο όμιλος αποτελείται από επαγγελματίες, άνδρες και γυναίκες, σε όλους τους κλάδους καθώς και από υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων, οι οποίοι ενώνονται υπό κοινό σκοπό: θέλησή για προσφορά και «υπηρετείν»!

Οι συνεστιάσεις μας, έχουν ως ομιλητές κορυφαίους στον κλάδο τους επαγγελματίες.
Παρακολουθείστε τις «Επόμενες Συνεστιάσεις» από την ιστοσελίδα μας, και θα είναι χαρά μας να σας έχουμε κοντά μας ως επισκέπτες σε όποια από τις ομιλίες σας ενδιαφέρουν.

Ο τόπος συνάντησης του ομίλου είναι το Civitel Hotel
Λεωφόρος Κηφισίας 2Α και Παντανάσσης, Αμαρούσιον Αττικής.

Η ώρα συνάντησης είναι η 21:00 βραδινή.

Αποστολή

Η αποστολή του Ροταριανού Ομίλου Αμαρουσίου, όπως και του Διεθνούς Ρόταρυ, είναι η παροχή προσφοράς (υπηρεσίας) στους άλλους, η προαγωγή υψηλών ηθικών προτύπων και η προώθηση της παγκόσμιας κατανόησης, καλής θέλησης και ειρήνης μέσω της συναδέλφωσης των ηγετών των επιχειρήσεων, των επαγγελμάτων και της κοινωνίας.

Όραμα

Το όραμα του Διεθνές Ρόταρυ:
Να είναι παγκόσμια αναγνωρίσιμο για την αφοσίωση των μελών του στην Προσφορά, Υπερβαίνοντας τον Εαυτό του ο κάθε ένας ατομικά, ώστε να προωθήθεί η παγκόσμια κατανόηση, καλή θέληση και ειρήνη.

Κώδικας Δεοντολογίας

Ως Ροταριανός/ή, θα:

  1. Αποτελώ παράδειγμα της βασικής αξίας της ακεραιότητας σε όλες τις συμπεριφορές μου και τις δραστηριότητές μου.
  2. Χρησιμοποιώ την επαγγελματική μου εμπειρία και τις δεξιότητές μου για να υπηρετήσω το Ρόταρυ.
  3. Διεξάγω όλες τις προσωπικές, επιχειρηματικές και επαγγελματικές μου υποθέσεις με ηθική, ενθαρρύνοντας και προωθώντας υψηλά ηθικά πρότυπα σαν παράδειγμα για τους άλλους.
  4. Είμαι δίκαιος σε όλες μου τις συναλλαγές με τους άλλους και θα τους αντιμετωπίζω με τον σεβασμό που τους οφείλω ως συνανθρώπους μου.
  5. Προωθώ την αναγνώριση και το σεβασμό για όλες τις χρήσιμες για την κοινωνία ενασχολήσεις.
  6. Θα προσφέρω τις επαγγελματικές μου ικανότητες: για να προσφέρω ευκαιρίες σε νέους ανθρώπους, για να εργασθώ για την ανακούφιση ειδικών αναγκών των άλλων και για να βελτιώσω την ποιότητα ζωής στην κοινότητά μου.
  7. Τιμώ την εμπιστοσύνη που το Ρόταρυ και οι συνάδελφοι Ροταριανοί μου παρέχουν και δε θα κάνω τίποτα που να θέσει σε δυσμένεια ή να θίξει το Ρόταρυ ή τους συναδέλφους Ροταριανούς.
  8. Δε ζητώ από συνάδελφο Ροταριανό ένα προνόμιο ή πλεονέκτημα που συνήθως δεν προσφέρεται σε άλλους σε μία επιχείρηση ή επαγγελματική σχέση.