Το Ρόταρυ στην Ελλάδα

Το Ρόταρυ ξεκινά στην Ελλάδα ουσιαστικά την 14η Δεκεμβρίου 1928, με την ίδρυση του Ρ.Ο. Αθήνα, ο οποίος αναγνωρίσθηκε την 31η Ιανουαρίου 1929.

Είχε προηγηθεί το ταξίδι του James Davidson ή αλλιώς ο Big Jim, που ήταν συνταγματάρχης και μέλος του Ρ.Ο. Calgary από το 1914. Ο James Davidson ξεκίνησε την 23η Αυγούστου 1928 από το Μόντρεαλ, με το πλοίο «Η Δούκισσα του Άθολ», μαζί με την γυναίκα του και την κόρη του και επισκέφθηκε πρώτα το Παρίσι και μετά σιδηροδρομικώς την Κωνσταντινούπολη και την Αθήνα. Στην Ελλάδα συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό, Ελ. Βενιζέλο από τον οποίο ,μετά και πολλές άλλες συναντήσεις ,έλαβε την έγκριση και την συμπάθεια.

Μετά ακολούθησε εξάπλωση του Ρόταρυ σε όλη την Ελλάδα και ίδρυση διαφόρων ομίλων.
Σήμερα οι όμιλοι αυτοί κατά την διεθνή πρακτική , είναι ενωμένοι και διοικούνται υπό δύο Περιφέρειες : την 2470 Περιφέρεια του Διεθνούς Ρόταρυ ( στην οποία ανήκει Ρ.Ο.Αμαρουσίου και η οποία περιλαμβάνει κυρίως ομίλους από τη Νότια Ελλάδα) και την 2484 Περιφέρεια του Διεθνούς Ρόταρυ (η οποία περιλαμβάνει κυρίως ομίλους από τη Βόρεια Ελλάδα).

web: 2470 Περιφέρεια Διεθνούς Ρόταρυ