30 υποτροφίες πληροφορικής Microsoft 2016

Εάν σας ενδιαφέρει να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό πληροφορικής της 7/5/2016 με μία εκ των 30 υποτροφιών, παρακαλείσθε να αποστείλετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας στο e-mail του Ρ.Ο. Αμαρουσίου, εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον σας.

Οι υποψήφιοι του Παγκόσμιου διαγωνισμού & του προγράμματος υποτροφιών πρέπει να είναι Έλληνες μαθητές ή σπουδαστές μεταξύ 14 και 22 ετών και σε μια ειδική κατηγορία Ακαδημιών μαθητές από 10-14 ετών.

MOS-Wallpaper-Michigan